Nascholing voor de 1e lijn

Antibiotica | Infectieziekten | Vaccinaties | Infectiepreventie | Resistentie

Het Mijs-instituut is een Nederlandse onafhankelijke wetenschappelijke organisatie bestaande uit huisartsen, arts-microbiologen, internist-infectiologen en kinderarts-immunologen, die als missie hebben kennis te verspreiden over antibiotica, infectieziekten en vaccinaties.

De antibioticacursus voor de eerste lijn is een 2 daagse intensieve cursus en zal plaats in het najaar 2023 op Aruba en begin 2024 in Amsterdam.
In deze cursus voor huisartsen worden werkingsmechanismen, indicaties, doseringen en bijwerkingen van de belangrijkste antibioticaklassen behandeld, waar mogelijk aan de hand van Nederlandse richtlijnen. Er zal worden ingegaan op de verscheidene ziektebeelden uit de praktijk, de activiteit van deze middelen tegen verschillende micro-organismen en hun toepassing bij verschillende infectiebeelden.

De cursus is geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) voor 10 punten.

De kind met koorts & vaccinatiecursus is 1 dag.
Deze cursus geeft de huisarts handvatten om het kind met koorts zonder twijfel te benaderen en zo het kind “at risk” te leren onderscheiden van het kind waarbij rustig afgewacht kan worden. Om dit gevoel van zelfverzekerdheid te krijgen richt de cursus zich op een aantal zaken: namelijk inzicht geven in de rijping van het immuunsysteem, het verbreden van kennis over virale en bacteriële verwekkers op verschillende leeftijden en leren onderkennen van verschillende oorzaken van koorts bij het kind.  Tevens zal de cursus gaan over de belangrijkste bescherming tegen infectieziektes namelijk vaccineren. De laatste tijd duikt het vaccineren toenemend op in de media en daalt het percentage van de “herd immunity” gestaag.  In deze cursus wordt ingegaan op de waarheden en fabels rondom vaccinaties, het Rijksvaccinatieprogramma en de ‘vergeten ziektes’.

De cursus is geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) voor 6 punten.

Antibiotica op de SEH. In deze cursus voor de artsen werkzaam op de SEH worden werkingsmechanismen, indicaties, doseringen en bijwerkingen van de belangrijkste antibioticaklassen behandeld en zullen de acute infectieuze ziektebeelden de revue passeren. Deze 2-daagse cursus zal plaats vinden in 2024.

De cursus is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) voor 12 punten.