Over Mijs

Het Mijs-instituut is een Nederlandse organisatie bestaande uit arts-microbiologen, internist-infectiologen en huisartsen, die in samenwerking met andere medische specialisten, als doel en missie hebben meer kennis te verspreiden over antibiotica. Er zal de komende jaren steeds meer aandacht moeten komen voor de inzet van antimicrobiële middelen. Enerzijds is de juiste antibiotica en het snel toedienen van antibiotica belangrijk, waardoor een overmaat vaak geaccepteerd wordt. Anderzijds is de opkomst van resistentie voor antibiotica een toenemend probleem. Het is daarom van belang om voorschrijvende behandelaren zo goed mogelijk van alle informatie te voorzien en onderwijzen, zodat antibiotica verantwoord kan worden ingezet en uiteindelijk resistentie beperkt kan worden.

Het Mijs Instituut onderwijst vanuit een onafhankelijk wetenschappelijk perspectief. Alle informatie en scholing is onderbouwd met recente literatuur en gebaseerd op huidige Nederlandse richtlijnen. De presentaties zijn interactief en op de praktijk gericht. In samenwerking met medisch professionals wordt er gestreefd naar een actueel programma met als doel recente ontwikkelingen in de wetenschap te vertalen naar optimale behandeling in de praktijk.

Docenten